آبلیمو ۳۳۰ سی سی یک و یک ۰۱

آبلیمو 330 سی سی یک و یک 01