خیارشور سوپر ویژه ۶۳۰ گرمی بدر ۰۱

خیارشور سوپر ویژه 630 گرمی بدر 01