خیارشور ممتاز ۶۳۰ گرمی بدر ۰۲

خیارشور ممتاز 630 گرمی بدر 02