خیارشور درجه یک مهرام مقدار ۶۸۰ گرم ۰۱

خیارشور درجه یک مهرام مقدار 680 گرم 01