خیارشور درجه یک مهرام مقدار ۶۸۰ گرم ۰۲

خیارشور درجه یک مهرام مقدار 680 گرم 02