خیارشور معمولی مهرام مقدار ۶۸۰ گرم ۰۱

خیارشور معمولی مهرام مقدار 680 گرم 01