خیارشور معمولی مهرام مقدار ۶۸۰ گرم ۰۲

خیارشور معمولی مهرام مقدار 680 گرم 02