خیارشور ممتاز مهرام مقدار ۶۸۰ گرم ۰۱

خیارشور ممتاز مهرام مقدار 680 گرم 01