خیارشور ممتاز مهرام مقدار ۶۸۰ گرم ۰۲

خیارشور ممتاز مهرام مقدار 680 گرم 02