خیارشور ویژه ۶۸۰ گرمی مهرام ۰۱

خیارشور ویژه 680 گرمی مهرام 01