خیارشور ویژه ۶۸۰ گرمی مهرام ۰۲

خیارشور ویژه 680 گرمی مهرام 02